Jeg kan tilby opplæring innen et bredt spekter til både privatpersoner, foreninger og bedrifter. Opplæringen skjer da gjerne en til en på brukernes egne enhet, og på det nivået brukeren har behov for. Opplæringen kan gjerne gjennomføres hjemme hos brukeren, eller der utstyret senere skal fungere.

Ved opplæring vil jeg sitte sammen med brukeren, og vi trykker oss sammen gjennom det brukeren har behov for å lære. Deretter kan brukeren gjerne prøve selv, med hjelpen i umiddelbar nærhet, dersom brukeren  setter seg fast. I en slik situasjon er ingen spørsmål for dumme, og ingen tema er for enkelt å skulle få opplæring i. Det er viktig for meg at brukeren føler seg komfortabel, og i minst mulig grad føler seg dum.

Opplæring kan gjennomføres innen de samme temaene som kursing, eller du kan sende meg en forespørsel her dersom du ønsker opplæring innen et annet tema. Jeg tar da kontakt med deg.