Kursing

Jeg kan tilby kurs innen et bredt spekter av programvare og tjenester. Holdes gjerne for en gruppe, som selv har med egen enhet.

Opplæring

Jeg kan tilby opplæring en til en på enheten til den som har behov for det. Ingen spørsmål er dumme, og ingenting er for lett til å læres opp i.

Hjelp til noe teknisk

Jeg har vid kompetanse og kan hjelpe til med mye forskjellig, alt fra oppsett og feilsøking av fysisk utstyr til oppsett av forskjellige tekniske løsninger.